Cửa hàng có tư cách pháp nhân hay không?

Cửa hàng có tư cách pháp nhân hay không?

Trong đời sống hàng ngày, có thể bắt gặp rất nhiều cửa hàng buôn bán nhiều loại hàng hóa khác nhau. Cũng chính các loại hình cửa hàng này đã thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa trong đời sống. Điều này dẫn đến ngày càng nhiều cửa hàng được thành lập trên thực tế. Trong quá trình thành lập và hoạt động, nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Cửa hàng có tư cách pháp nhân hay không?

Trước hết, cần phải hiểu rằng, một tổ chức chỉ được công nhận là có tư cách pháp nhân khi và chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 74. Pháp nhân

  • Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì sẽ có tư cách pháp nhân. Về câu hỏi trên, thì cần tìm hiểu rõ, hình thức đăng ký kinh doanh trước khi bạn mở cửa hàng là gì?

Trong trường hợp, bạn chỉ đăng ký hộ kinh doanh hoặc tự cá nhân bạn đứng ra tiến hành, thì cửa hàng của bạn không có tư cách pháp nhân. Bởi vì, hộ kinh doanh mà bạn thành lập cũng như cá nhân bạn không có tư cách pháp nhân.

Trong trường hợp, bạn thành lập các loại hình doanh nghiệp như công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần để tiến hành kinh doanh thì cửa hàng của bạn có tư cách pháp nhân. Bởi vì, những loại hình doanh nghiệp vừa nêu trên đều có tư cách pháp nhân. Cụ thể, theo quy định như sau:

Theo Khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tư cách pháp nhân của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về tư cách pháp nhân của công ty TNHH một thành viên:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về tư cách pháp nhân của công ty cổ phần:

“2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh có tư cách pháp nhân như sau:

“2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Còn trong trường hợp, bạn tiến hành kinh doanh cửa hàng dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân thì cửa hàng của bạn sẽ không có tư cách pháp nhân. Bởi vì, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân do không đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi trên, cần tìm hiểu hình thức đăng ký kinh doanh mà bạn kinh doanh cửa hàng là gì nhằm trả lời một cách chính xác cho câu hỏi trên.

https://tuvanltl.com/legal-for-startup-5-khoi-nghiep-nen-lua-chon-loai-hinh-doanh-nghiep-nao/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com