Thời hạn của giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Thời hạn của giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy Thời gian gần đây, các vụ cháy nghiêm trọng liên tục xảy ra gây thiệt hại nghiệm trọng về tài sản và tính mạng con người. Nguyên nhân chính là Xem thêm

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào Căn cứ theo Điều 8, Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT như sau: Điều 8. Đối tượng được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào Đối tượng được cấp Giấy Xem thêm

Giấy phép liên vận Việt Nam Campuchia Lào

Giấy phép liên vận Việt Nam Campuchia Lào Căn cứ theo Thông tư hướng dẫn số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ GTVT V/v ban hành hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Xem thêm

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con chứng nhận rằng tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để hoạt động trong ngành vận tải, một Xem thêm

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải 2019

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải 2019 Xuất phát từ thực tế, ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho nên ngoài việc thành lập các tổ chức để gia nhập thị trường (hộ kinh doanh, Xem thêm