Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022

Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022 Câu hỏi: Tôi xin hỏi Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022. Nếu bắt buộc thực hiện thì tôi làm hồ sơ phải chuẩn Xem thêm

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải Câu hỏi: Hiện tại bên mình muốn đăng ký giấy phép vận tải đường bộ (công-ten-nơ) nhưng giám đốc thì chỉ có bằng đại học không phải chuyên ngành vận tải nên bây giờ cho mình hỏi Xem thêm

Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ

Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ Để việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thuận lợi, nhanh chóng và không gặp nhiều trở ngại, bạn cần có kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ. Một trong Xem thêm