Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến

Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Em đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại Đại học Ngoại thương nhưng chỉ mới có bằng tốt nghiệp tạm thời, chưa có bằng chính thức thì có Xem thêm

Giấy phép đào tạo trực tuyến

Giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Hiện website của tôi có các khóa học ngắn hạn do giáo viên của bên tôi lên giáo án và giảng dạy trực tiếp. Dịch bệnh ngày càng trầm trọng nên hoạt động Xem thêm

Mở cơ sở dạy ngoại ngữ

Mở cơ sở dạy ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, hoàn toàn không có bằng cấp gì liên quan đến sư phạm hay giáo dục thì tôi có đủ điều kiện mở cơ sở Xem thêm

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi dự kiến mở trung tâm tiếng Nhật vào đầu năm 2021. Hiện tôi đã tìm được người làm giám đốc trung tâm tiếng Nhật của tôi. Anh này có bằng Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020 Câu hỏi: Tôi đã thành lập công ty và xin được Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do Sở giáo dục và Đào tạo cấp. Tôi nghĩ như vậy là Xem thêm

Điều kiện kinh doanh giáo dục trực tuyến

Điều kiện kinh doanh giáo dục trực tuyến Câu hỏi: Cho mình hỏi Sở Giáo dục có cấp giấy phép cho website học tiếng Anh trực tuyến hay không? Bạn có thể cho mình tham khảo thành phần hồ sơ hoặc Xem thêm

Mở trung tâm tiếng Anh online

Mở trung tâm tiếng Anh online Câu hỏi: Nhận thấy tình hình dịch bệnh còn kéo dài và sự khuyến khích của nhà nước cho các mô hình học online, tôi và một nhóm cộng sự có chuyên môn về IT đã Xem thêm