Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn Với hình thức đào tạo ngắn hạn, bạn có thể lựa chọn thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp. Thủ tục đăng ký thành lập Xem thêm

Danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề

Danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành quy định về đào tạo trình độ sơ cấp có hiệu lực từ này 05/12/2015 là một Xem thêm

Xin giấy phép dạy nghề

Xin giấy phép dạy nghề Câu hỏi: Tôi muốn làm thủ tục xin giấy phép dạy nghề thiết kế đồ họa cho nhân sự thuộc mảng marketing, design, viral video trong thời điểm ngành quảng cáo thiếu hụt nhân lực lành Xem thêm

Điều kiện kinh doanh đào tạo sơ cấp

Điều kiện kinh doanh đào tạo sơ cấp Đào tạo sơ cấp được xem là cấp thấp nhất trong các cấp bậc đào tạo nên các điều kiện để đáp ứng không nhiều, là một điểm thuận lợi để các Xem thêm