Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022

Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022 Câu hỏi: Tôi xin hỏi Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2022. Nếu bắt buộc thực hiện thì tôi làm hồ sơ phải chuẩn Xem thêm

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải Câu hỏi: Hiện tại bên mình muốn đăng ký giấy phép vận tải đường bộ (công-ten-nơ) nhưng giám đốc thì chỉ có bằng đại học không phải chuyên ngành vận tải nên bây giờ cho mình hỏi Xem thêm

Thủ tục làm phù hiệu xe tải

Thủ tục làm phù hiệu xe tải Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu Xem thêm

Giấy phép kinh doanh vận tải 2022

Giấy phép kinh doanh vận tải 2022 Câu hỏi: Tôi đã mở doanh nghiệp được thành lập với mã ngành nghề kinh doanh vận tải. Tôi được biết phải làm giấy phép kinh doanh vận tải. Tại sao phải làm thêm giấy Xem thêm

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính Trường hợp thay đổi hoạt động bưu chính phải thông báo: Điều 10. Nội dung thay đổi phải thông báo Những nội dung phải thông báo khi thay Xem thêm