Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính Trường hợp thay đổi hoạt động bưu chính phải thông báo: Điều 10. Nội dung thay đổi phải thông báo Những nội dung phải thông báo khi thay Xem thêm

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện)

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện) Theo quy định tại Điều 7 Nghị Định số 47/2011/NĐ-CP hồ sơ như sau: Điều 7. Hồ sơ đề nghị xác Xem thêm

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Câu hỏi: Tôi là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi rất quan tâm với việc làm đại lý cung ứng Xem thêm

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2021

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2021 Tại  Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa như sau: Điều 9. Xem thêm