Thẻ nghiệp vụ vận tải

Thẻ nghiệp vụ vận tải Câu hỏi: Tôi lái xe chở khách du lịch. Xe tôi có đầy đủ phù hiệu xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, có lắp đầy đủ camera theo quy định. Khi xe Xem thêm

Lái xe tải có cần tập huấn nghiệp vụ không?

Lái xe tải có cần tập huấn nghiệp vụ không? Câu hỏi: Tôi là tài xế lái xe tải được 2 năm nhưng tôi chưa từng nghe tới tập huấn nghiệp vụ vận tải? Vậy Lái xe tải có cần Xem thêm

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải là Chứng chỉ nghiệp vụ vận tải được cấp cho Người lái xe và Xem thêm

Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023

Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023 Câu hỏi: Tôi xin hỏi Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023. Nếu bắt buộc thực hiện thì tôi làm hồ sơ phải chuẩn Xem thêm

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải Câu hỏi: Hiện tại bên mình muốn đăng ký giấy phép vận tải đường bộ (công-ten-nơ) nhưng giám đốc thì chỉ có bằng đại học không phải chuyên ngành vận tải nên bây giờ cho mình hỏi Xem thêm