Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện)

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện) Theo quy định tại Điều 7 Nghị Định số 47/2011/NĐ-CP hồ sơ như sau: Điều 7. Hồ sơ đề nghị xác Xem thêm

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Câu hỏi: Tôi là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi rất quan tâm với việc làm đại lý cung ứng Xem thêm

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2020

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2020 Tại  Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa như sau: Điều 9. Xem thêm

Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một giấy tờ trong bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy Xem thêm

Về mẫu giấy phép kinh doanh  vận tải dành chọ hộ cá thể

Về mẫu giấy phép kinh doanh  vận tải dành chọ hộ cá thể Tóm tắt câu hỏi: Tư vấn  LTL vui lòng cho hỏi về mẫu giấy phép kinh doanh vận tải dành chọ hộ cá thể ? Tư vấn Xem thêm