Phù hiệu xe chở khách

Phù hiệu xe chở khách Theo Khoản 7, Điều 3, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: “Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Xem thêm