Phù hiệu xe chở khách

Phù hiệu xe chở khách Theo Khoản 7, Điều 3, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: “Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Xem thêm

Ưu điểm của việc mua lại doanh nghiệp

Ưu điểm của việc mua lại doanh nghiệp Trên thực tế, để tăng cường sự hiện diện trên phạm vị quốc tế cũng như nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức mua Xem thêm