Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bắn cung

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bắn cung Câu hỏi: Xin chào, Hiện nay tôi muốn đăng ký kinh doanh cho dịch vụ tổ chức trò chơi bắn cung thì cần đáp ứng điều kiện gì? Xem thêm