Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân Trong nội bộ doanh nghiệp tư nhân, không có thuật ngữ “chuyển nhượng vốn”. Bởi vì, vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký. Xem thêm

Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh Trước hết, giấy phép kinh doanh không phải là một tài sản mà chỉ là một giấy tờ của doanh nghiệp. Vì vậy, giao dịch chuyển nhượng ở đây là chuyển nhượng các Xem thêm