Chuyển nhượng cổ phần là như thế nào?

Chuyển nhượng cổ phần là như thế nào?

Chuyển nhượng cổ phần là việc công ty tiến hành chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần cổ phần của mình trong công ty cho thành viên khác hoặc cá nhân, tổ chức khác không phải thành viên. Theo đó, các quyền và các nghĩa vụ này sẽ được trị giá bằng tiền hoặc các giá trị vật chất khác theo thỏa thuận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Trên thực tế, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện dưới các hình thức sau:

– Thành viên bán lại cổ phần của mình cho các thành viên khác tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty hoặc người không phải là thành viên của công ty;

– Thành viên yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình;

– Thành viên công ty sử dụng để trả nợ;

– Thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân khác.

Đặc điểm của hoạt động chuyển nhượng cổ phần

– Chủ thể của hoạt động chuyển nhượng cổ phần bao gồm bên chuyển nhượng là các cổ đông nắm giữ cổ phẩn và bên nhận chuyển nhượng là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ hai trường hợp hạn chế đó là: một là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Hai là trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

– Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ của công ty. Trong một số trường hợp, hệ quả của việc chuyển nhượng vốn dẫn đến việc thay đổi lại loại hình doanh nghiệp.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *