Mua bán và sáp nhập là gì?

Mua bán và sáp nhập là gì?

Hiện nay, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trên thị trường kinh doanh. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp thường được gọi là M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác. Thông thường hai hoạt động này được gọi chung với nhau, tuy nhiên hai hoạt động này không đồng nhất mà mang bản chất khác nhau.

Nội dung Mua bán doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp
Định nghĩa Tại khoản 4 Điều 29 Luật cạnh tranh 2018 quy định “mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.” Theo quy định tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể hiểu sáp nhập là việc một hoặc một số doanh nghiệp sáp nhập vào một doanh nghiệp khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, đồng thời chấp dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Hình thức thực hiện Một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bị mua lại sẽ được chuyển cho doanh nghiệp mua lại Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ được chuyển cho doanh nghiệp nhận sáp nhập
Chuyển quyền sở hữu Doanh nghiệp bị mua lại chuyển một phần hoặc toàn bộ quyền sở hữu sang doanh nghiệp mua lại Doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại, quyền sở hữu thuộc về doanh nghiệp nhận sáp nhập.
Hệ quả pháp lý Sau khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bị mua lại sẽ chấm dứt hoạt động đối với phần bị mua, doanh nghiệp mua lại được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như có nghĩa vụ đối với phần mua lại Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại hoàn toàn, doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng quyền, lợi ích hợp pháp cũng như thừa kế nghĩa vụ từ doanh nghiệp bị sáp nhập

Hiện nay, đối với vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp chưa có một một văn bản cụ thể điều chỉnh, nó chỉ nằm rải rác trong các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *