Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ

Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ Để việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thuận lợi, nhanh chóng và không gặp nhiều trở ngại, bạn cần có kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ. Một trong Xem thêm

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf Theo Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong các thành phần hồ sơ bắt buộc phải có nhằm giúp cho cơ Xem thêm

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ 2022

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ 2022 Câu hỏi: Tôi liên hệ với cơ quan nhà nước để mở trung tâm ngoại ngữ thì được hướng dẫn làm thủ tục cấp phép thành lập rồi tiếp tục làm cấp phép Xem thêm

Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành

Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành Dịch vụ du lịch, lữ hành là một trong những ngành kinh doanh trọng điểm tác động kinh tế vùng nhưng đang phải chịu ảnh hưởng trầm trọng, nặng nề của Xem thêm