Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt

Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt hay chính là điều kiện thành lập và hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định tại Thông Xem thêm

Trung tâm dạy trẻ chậm phát triển

Trung tâm dạy trẻ chậm phát triển Câu hỏi: Gần đây tỷ lệ trẻ bị bệnh tự kỷ xuất hiện khá nhiều. Nhận thấy nhu cầu một số gia đình muốn tìm một môi trường học tập phù hợp cho con Xem thêm

Thành lập nhà trẻ tư thục 2020

Thành lập nhà trẻ tư thục 2020 Câu hỏi: Mình là sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính nhưng đi dạy nhiều năm lúc là sinh viên nên giờ thích ngành đi dạy. Giờ Nếu mở nhà trẻ tư thục thì có Xem thêm