Kinh nghiệm mở trung tâm kỹ năng sống

Kinh nghiệm mở trung tâm kỹ năng sống Khi bắt tay mở trung tâm kỹ năng sống, ngoài những kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thì bạn cũng đừng quên phải chuẩn bị, tìm Xem thêm

Mẫu đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Mẫu đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống Đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống là một bức tranh tổng thể để từ đó cơ quan có thẩm quyền có thể thẩm Xem thêm

Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến

Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Em đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại Đại học Ngoại thương nhưng chỉ mới có bằng tốt nghiệp tạm thời, chưa có bằng chính thức thì có Xem thêm

Giấy phép đào tạo trực tuyến

Giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Hiện website của tôi có các khóa học ngắn hạn do giáo viên của bên tôi lên giáo án và giảng dạy trực tiếp. Dịch bệnh ngày càng trầm trọng nên hoạt động Xem thêm