Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Trên thực tế, trong quá trình hoạt động kinh doanh bởi nhiều lý do khác nhau mà các doanh nghiệp xảy ra trường hợp chuyển đổi loại hình kinh doanh. Xem thêm

Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh Trước hết, giấy phép kinh doanh không phải là một tài sản mà chỉ là một giấy tờ của doanh nghiệp. Vì vậy, giao dịch chuyển nhượng ở đây là chuyển nhượng các Xem thêm

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH Việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ là một bước quan trọng trong giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ đối với hình Xem thêm

Thủ tục thay đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh Địa chỉ trên giấy phép kinh doanh chính là địa chỉ của trụ sở chính của doanh nghiệp. Đây là một thông tin quan trọng giúp xác định cơ quan quản lý Xem thêm