Công văn trả lời Cục sở hữu trí tuệ

Công văn trả lời Cục sở hữu trí tuệ Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, việc trả lời công văn là việc không thể tránh khỏi. Chủ đơn hoặc đại diện chủ đơn sẽ tiến hành soạn công văn Xem thêm

So sánh quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp

So sánh quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm ba nhóm quyền chính: quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng. Giữa Xem thêm

Đăng ký bản quyền sản phẩm

Đăng ký bản quyền sản phẩm Một sản phẩm ra đời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, mang lại cho doanh nghiệp một vị trí nhất định trên thị trường. Sản phẩm đó ngoài đáp ứng Xem thêm

So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ♦ Giống nhau: Đều là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. – Đều là những quyền Xem thêm

Ý nghĩa của thời hạn bảo hộ tài sản trí tuệ

Ý nghĩa của thời hạn bảo hộ tài sản trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những cơ chế đảm bảo tốt cho việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ cũng như quyền và lợi ích hợp Xem thêm