THỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Trình tự thực hiện gia hạn hiệu lực văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất là 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.

Để được gia hạn kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục sở hữu trí tuệ kèm theo lệ phí gia hạn.

– Xử lý đơn:

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ gia hạn hiệu lực văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 bản theo mẫu);

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

https://tuvanltl.com/thu-tuc-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep/

3. Thời hạn giải quyết gia hạn hiệu lực văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfo@tuvanltl.com

One Reply to “THỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *