THỦ TỤC THU HỒI MÃ SỐ MÃ VẠCH

1.Trình tự thực hiện thu hồi mã số mã vạch:

– Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về mã số mã vạch (MSMV) theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp (trường hợp tự xin ngừng) như sau:

Điều 16. Tự ngừng sử dụng MSMV

Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không được cho phép tổ chức/doanh nghiệp khác sử dụng MSMV đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) cấp.

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV muốn ngừng sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Tổng cục TCĐLCL thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục TCĐLCL ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.

Điều 17. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV đã cấp sẽ bị thu hồi khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV vi phạm các điều, khoản của Quy định này và các nội dung đã cam kết khi đăng ký sử dụng MSMV.

–  Tổng cục TCĐLCL Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ thu hồi mã số mã vạch:

–  Thành phần hồ sơ:

+ Công văn xin ngừng sử dụng.

+ Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

+ Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng.

+  Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

3. Thời hạn giải quyết thu hồi mã số mã vạch:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902990954
Emailinfo@tuvanltl.com

One Reply to “THỦ TỤC THU HỒI MÃ SỐ MÃ VẠCH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *