THỦ TỤC CẤP LẠI/ CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thiếu sót trong việc lưu trữ hoặc vận chuyển, nên văn bằng có thể bị hư, hỏng, rách, hoặc bị thất lạc.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp lại/ cấp phó bản văn bằng kiểu dáng công nghiệp, tiết kiệm được thời gian đăng ký lại, giúp doanh nghiệp ổn định, yên tâm sản xuất, đầu tư và mở rộng kinh doanh hàng hóa trên thị trường. Vì vậy doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục sau để được cấp lại/ cấp phó bản văn bằng kiểu dáng công nghiệp.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%83u_d%C3%A1ng_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p

1. Trình tự thực hiện cấp lại văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

– Xử lý đơn:

+ Trong trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

+ Trong trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng được các quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ (có nêu rõ lý do).

https://tuvanltl.com/thu-tuc-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep/

2. Thành phần, số lượng hồ sơ cấp lại văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng;

+ 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bẳng bảo hộ gốc;

+ Giấy uỷ quyền (nếu có);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

https://tuvanltl.com/thu-tuc-gia-han-hieu-luc-van-bang-kieu-dang-cong-nghiep/

3. Thời hạn giải quyết cấp lại văn bằng kiểu dáng công nghiệp:

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfo@tuvanltl.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *