Sáp nhập doanh nghiệp?

Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

  1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp.
  • Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Cạnh tranh 2004: Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018: Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Từ ba định nghĩa trên có thể thấy sự định nghĩa vệ sáp nhập doanh nghiệp là tương tự nhau: Có thể hiểu đơn giản sáp nhập doanh nghiệp là việc các công ty bị sáp nhập chuyển mọi thứ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại.

  1. Chủ thể tham gia và hình thức thực hiện:

Chủ thể tham gia việc sáp nhập doanh nghiệp buộc phải có hai thành phần gồm:

  • Doanh nghiệp nhận sáp nhập: Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của doanh nghiệp bị sáp nhập vào mình. 
  • Doanh nghiệp bị sáp nhập: doanh nghiệp bị sáp nhập có tài sản nào thì chuyển đổi hết cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.
  1. Hậu quả pháp lý
  • Doanh nghiệp nhận sáp nhập giữ nguyên sự tồn tại và có thể bị thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp và phải đi đăng ký lại nội dung doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.
  • Doanh nghiệp bị sáp nhập thì chấm dứt sự tồn tại.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *