Thủ tục tách doanh nghiệp

Thủ tục tách doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công ty TNHH một thành viên);

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần:

Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Nghị quyết tách công ty;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc tách công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung, sửa đổi (nếu có).

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *