Kinh doanh hộ gia đình có cần giấy phép kinh doanh không?

Kinh doanh hộ gia đình có cần giấy phép kinh doanh không? Câu hỏi: Gia đình tôi có làm bánh bán tại nhà. Được một thời gian thì có một lượng khách ổn định và bán mang đi trên ứng dụng. Xem thêm

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty nhỏ

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty nhỏ Việc tiến hành chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty đang là một xu hướng gần đây và cũng đang được Chính phủ khuyến khích nhằm nâng cao sức cạnh Xem thêm