Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty Trước hết, để tiến hành thủ tục trên, cá nhân/hộ gia đình phải tiến hành theo từng bước dưới đây. Việc chuyển đổi hộ kinh doanh phải tiến hành Xem thêm

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Theo quy định trước đây, trong trường hợp hộ gia đình/cá nhân muốn tiến hành chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì cần tiến hành theo quy trình như sau: chấm dứt Xem thêm

Chuyển nhượng hộ kinh doanh

Chuyển nhượng hộ kinh doanh Hộ kinh doanh là một chủ thể phổ biến trên thị trường. Hiện nay, trên cả nước đang có hàng triệu hộ kinh doanh đang tiến hành hoạt động và nộp thuế hằng năm. Trong Xem thêm

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể Dù chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước đang khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho Xem thêm