Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Theo quy định trước đây, trong trường hợp hộ gia đình/cá nhân muốn tiến hành chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì cần tiến hành theo quy trình như sau: chấm dứt Xem thêm

Chuyển nhượng hộ kinh doanh

Chuyển nhượng hộ kinh doanh Hộ kinh doanh là một chủ thể phổ biến trên thị trường. Hiện nay, trên cả nước đang có hàng triệu hộ kinh doanh đang tiến hành hoạt động và nộp thuế hằng năm. Trong Xem thêm