Hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 5 triệu hô kinh doanh đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triến kinh tế, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, đây là khu vực theo nhận định của nhiều chuyên gia là còn dư địa thuế lớn, do phần lớn hộ kinh doanh nộp thuế khoán, không phụ thuộc vào tình trạng doanh thu. Vì vây, hiện nay chính sách của pháp luật đang khuyến khích chuyển đổi loại hình kinh doanh từ hộ kinh doanh, cá thể sang các loại hình doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc phát triển kinh doanh cũng như tạo nguồn thu nhiều hơn cho nhà nước.

Theo chính sách hiện nay, thì khi tiến hành chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp thì hộ gia đình/cá nhân sẽ được huởng những hỗ trợ cũng như lợi ích sau đây:
– Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, để được hưởng các ưu đãi nêu trên, hộ kinh doanh phải đáp ứng 02 điều kiện, gồm:

– Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đồng thời, trong trường hợp khi chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc trường hợp được xác định là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ được huởng những ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể theo quy định tại điều 10, điều 11, điều 12, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ về tài chính kế toán, mặt bằng sản xuất, công nghệ như sau:

Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toán

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

  1. Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.”

Như vậy, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ đến từ nhà nước nhằm khuyến khích việc này. Việc chuyển đổi sẽ nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý nhà nước dễ dàng và chặt chẽ hơn.

https://tuvanltl.com/xu-phat-ve-hanh-vi-khong-co-giay-phep-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *