Chuyển đổi từ công ty sang hộ kinh doanh cá thể

Chuyển đổi từ công ty sang hộ kinh doanh cá thể

Trong một số trường hợp nhất định, vì nhu cầu kinh doanh một số công ty, doanh nghiệp muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh sang hộ kinh doanh cá thể. Để tiến hành thủ tục này, việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo luật định là điều rất cần thiết.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì chưa có quy định về việc chuyển đổi công ty sang hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, để tiến hành thủ tục trên, thì cá nhân/tổ chức cần tiến hành một quy trình bao gồm những bước sau đây:

Bước 1: giải thể công ty

Theo quy định tại điều 59, nghị định 78/2015/NĐ-CP, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Như vây, hồ sơ để giải thể công ty đã thành lập bao gồm các giấy tờ:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Sau khi tiến hành giải thể, thì cá nhân/tổ chức tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại phòng tài chính-kế hoạch, ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở

Bước 2: đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại điều 71, nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gm:

 • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • b) Ngành, nghề kinh doanh;
 • c) Số vốn kinh doanh;
 • d) Số lao động;
 • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Như vậy, thủ tục thành lập hộ kinh doanh bao gồm những loại giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh(theo Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy, có thể kết luận lại rằng, muốn tiến hành thủ tục chuyển đội công ty thành hộ kinh doanh cá thể thì tổ chức/cá nhân cần tiến hành theo quy trình như trên nhằm giải thể hoạt động của công ty cũng như đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/xu-phat-ve-hanh-vi-khong-co-giay-phep-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Chuyển đổi từ công ty sang hộ kinh doanh cá thể”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *