Bán hàng không đăng ký kinh doanh

Bán hàng không đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện nay, khi tiến hành kinh doanh, có một số chủ thể không bắt buộc đăng ký kinh doanh và không được coi là “thương nhân”. Trong trường hợp này, cho dù không đăng ký kinh doanh nhưng sẽ không bị xử phạt.

Trường hợp cá nhân/tổ chức không thuộc những trường hợp này mà tiến hành kinh doanh mà không đăng ký sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 39/2007/NĐ-CP:

“1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyếnlàhoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.”

Nếu cá nhân tiến hành đăng ký theo những hình thức như trên như buôn bán vặt, buôn bán rong… Thì không cần phải đăng ký kinh doanh. Quy định như vậy, là hợp lý, sát với thực tiễn, bởi vì không thể bắt buộc các chủ thể tiến hành các hoạt động như bán bánh mì, bán kem… Phải đăng ký kinh doanh. Làm như vậy, sẽ gây khó khăn cho người dân đồng thời trên thực tế cũng không thể quản lý hết.

Như vậy, đối với trường hợp không thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh. trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy đinh tại Khoản 1, Điều 41, Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
  • b) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
  • c) Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
  • d) Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
  • đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;
  • e) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định

 Như vậy, trên thực tế có những chủ thể cho dù có tiến hành hoạt động kinh doanh độc lập, thường xuyên và liên tục nhưng pháp luật không bắt buộc họ phải đăng ký kinh doanh. Còn trong trường hợp, cá nhân/hộ gia đình không thuộc những trường hợp nêu trên thì phải đăng ký kinh doanh, nếu không thì có thể bị xử phạt rất nặng về hành vi này.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com