Chuyển nhượng hộ kinh doanh

Chuyển nhượng hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là một chủ thể phổ biến trên thị trường. Hiện nay, trên cả nước đang có hàng triệu hộ kinh doanh đang tiến hành hoạt động và nộp thuế hằng năm. Trong quá trình hoạt động, vì nhu cầu kinh doanh, các thành viên của hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển nhượng hộ kinh doanh cho cá nhân/hộ gia đình khác. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý: Liệu có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh hay không? Thủ tục pháp lý tiến hành như thế nào?.

Đối với các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định rõ ràng về về việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hay bán công ty đối với doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa quy định về việc các thành viên được quyền chuyển nhượng hộ kinh doanh. Điều này khiến việc chuyển nhượng hộ kinh doanh không có hành lang pháp lý để thực hiện. Vì vậy, bài viết này sẽ kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện ý định trên.

Về lý thuyết, hoạt động mua bán, chuyển nhượng các chủ thể kinh doanh được gọi tắt là hoạt động M & A thể hiện dưới hai dạng cơ bản:

  1. Mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp áp dụng đối với các chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân như công ty cổ phần hay công ty TNHH…
  2. Mua bán, chuyển nhượng tài sản thường được áp dụng đối với các chủ thể không có tư cách pháp nhân mà hộ kinh doanh là một ví dụ điển hình.

Như phân tích ở trên, để thực hiện được ý định chuyển nhượng hộ kinh doanh thì bạn phải thông qua một giao dịch mang bản chất là chuyển nhượng toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh đồng thời yêu cầu bên chuyển nhượng tiến hành thủ tục chấm dứt sự tồn tại của hộ kinh doanh cũ.

Cụ thể, để tiến hành chuyển nhượng hộ kinh doanh, bạn cần yêu cầu bên chuyển nhượng hộ kinh doanh tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh còn bao gồm những giấy tờ sau đây:

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của cá nhân thành lập/ các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc chấm dứt hoạt động đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.
  5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Sau khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh và được cơ quan nhà nước xác nhận thì giữa hai bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) cần ký một hợp đồng chuyển nhượng tài sản của hộ kinh doanh. Trong hợp đồng, cần liệt kê đầy đủ toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh, đồng thời phải được tất cả các thành viên của hộ kinh doanh cũ ký tên. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, đối với những tài sản mà phải tiến hành thủ tục đăng ký mới tiến hành chuyển quyền sở hữu được thì hợp đồng cần phải công chứng, đối với những tài sản không cần đăng ký như bàn ghế, nguyên vật liệu thì không cần phải công chứng.

Sau khi tiến hành chuyển nhượng tài sản, bạn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới và đưa các tài sản trên vào hoạt động.

Như vậy, hoạt động chuyển nhượng hộ kinh doanh chưa được pháp luật Việt Nam quy định. Vì vậy, để thực hiện mục đích chuyển nhượng cần tiến hành giao dịch với bản chất là mua bán tài sản đồng thời chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cũ. Việc thực hiện như trên là hợp lý, bởi vì chưa có hành lang pháp lý cho thủ tục này.

https://tuvanltl.com/dang-ky-nhu-cau-su-dung-nguoi-nuoc-ngoai-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *