Hộ kinh doanh có 2 cơ sở

Hộ kinh doanh có 2 cơ sở

Trong quá trình hoạt động, vì kinh doanh thuận lợi, cho nên nhiều hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu hộ kinh doanh có được mở 2 cơ sở để tiến hành kinh doanh hay không?.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 66. Hộ kinh doanh

  1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định. Vậy việc một hộ kinh doanh có 2 cơ sở kinh doanh, nếu tiến hành sẽ là hành vi trái với quy định của pháp luật. Kể cả trong trường hợp, hộ kinh doanh tiến hành kinh doanh trong ngành, nghề có tính chất lưu động thì cũng phải đăng ký kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh nhất định. Đó là quy định tại Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
Điều 72. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy, hộ kinh doanh là một chủ thể bị pháp luật hạn chế về việc mở rộng phạm vi hoạt động. Cho nên việc mở 2 địa điểm kinh doanh là điều không thể. Trong trường hợp, hộ kinh doanh muốn mở rộng kinh doanh, thì trước hết cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị đinh 108/2018/NĐ-CP:

“6. Bổ sung Điều 25a sau Điều 25 như sau:

“Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
  2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
  3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

Việc tiến hành chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ đem lại nhiều quyền, lợi ích cho bạn. Vì không giống như hộ kinh doanh, doanh nghiệp không bị hạn chế về việc mở rộng các địa điểm, chi nhánh hoạt động miễn là thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại 2 địa điểm kinh doanh. Trong trường hợp hộ kinh doanh muốn mở rộng thì cần phải tiến hành thủ tục chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp sau đó tiến hành mở rộng.

https://tuvanltl.com/legal-for-startup-5-khoi-nghiep-nen-lua-chon-loai-hinh-doanh-nghiep-nao/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *