Doanh nghiệp tư nhân có dấu tròn hay không?

Doanh nghiệp tư nhân có dấu tròn hay không?

Con dấu là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Bởi vì, theo quy định cũng như tập quán giao dịch: Các giấy tờ, văn bản của tổ chức phải có con dấu mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2015, thời điểm Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, thì giá trị của con dấu không còn rõ nét như trước: Doanh nghiệp được quyền quyết định hình thức, số lượng con dấu (nghĩa là doanh nghiệp có quyền có nhiều hơn 01 con dấu và có thể quyết định hình thức mình muốn).

Cụ thể, trước đây, hoạt động quản lý và sử dụng con dấu được quy định theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2009/NĐ-CP quy định:

“2. Con dấu làm xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan Công an và chỉ được sử dụng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Cơ quan, tổ chức bị mất Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, phải đề nghị cơ quan Công an nơi đã cấp cấp lại. Việc đăng ký mẫu dấu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc tự sửa chữa nội dung con dấu sau khi đã đăng ký. Cơ quan, tổ chức khi bắt đầu sử dụng con dấu mới phải thông báo giới thiệu mẫu con dấu mới”

Như vậy, quy định cũ về quản lý, sử dụng con dấu là nghiêm ngặt. Doanh nghiệp/tổ chức chỉ được sử dụng con dấu sau khi đăng ký tại cơ quan Công an và được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Tuy nhiên, Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Nghị định 31/2009/NĐ-CP đều đã hết hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Vì vậy, doanh nghiệp/tổ chức không cần phải thực hiện theo quy định trên nữa.

Từ thời điểm Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, việc sử dụng, quản lý con dấu đã trở nên dễ dàng hơn đối với doanh nghiệp. Nói cách khác, tư duy của các nhà lập pháp Việt Nam đã thay đổi theo hướng: Trao quyền cho doanh nghiệp nhiều hơn trong việc quyết định, sử dụng và quản lý con dấu.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
  • a) Tên doanh nghiệp;
  • b) Mã số doanh nghiệp.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

  • a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
  • b) Số lượng con dấu.
  • c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
  • Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.”

Như vậy, theo các quy định trên, thì hiện nay doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định về số lượng, hình thức con dấu. Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu có quyền quyết định về số lượng, hình thức của con dấu. Tùy vào ý muốn mà con dấu của doanh nghiệp tư nhân có thể có hình tròn, hình vuông hay hình đa giác khác. Đồng thời, khi quyết định về hình thức của con dấu, chủ doanh nghiệp tư nhân cũng cần đảm bảo hình thức của con dấu không vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục cũng như tiến hành thủ tục Thông báo mẫu dấu theo quy định.

Đối với câu hỏi trên, thì câu trả lời đã rõ ràng: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định về số lượng, hình thức của con dấu. Vì vậy, việc sở hữu con dấu tròn đối với doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn có thể, được pháp luật cho phép.

https://tuvanltl.com/legal-for-startup-5-khoi-nghiep-nen-lua-chon-loai-hinh-doanh-nghiep-nao/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *