Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 2019

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 2019

Để thành lập hộ kinh doanh, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm những loại giấy tờ gì sẽ được trả lời cụ thể trong bài viết này.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Như vậy, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm những giấy tờ sau đây:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (có sao y, chứng thực)
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Sau khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ, thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc (trừ những ngày nghỉ hàng tuần, Lễ, Tết). Bạn cần lưu ý về thời hạn giải quyết để tiến hành nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh danh kịp thời nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Nếu trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, mà bạn vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì bạn có quyền khiếu nại. Đó là quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, hồ sơ đăng ký cũng như thời hạn giải quyết được quy định cụ thể như trên. Trong trường hợp, bạn có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh thì cần tiến hành thủ tục theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/hop-dong-thue-nha-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *