Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, thì nhu cầu thuê mặt bằng, nhà để làm trụ sở, địa điểm kinh doanh ngày càng lớn. Khi tiến hành giao kết, một trong những bước quan trọng là soạn thảo hợp đồng. Vì vậy, việc chuẩn bị một hợp đồng thuê nhà nhằm phục vụ mục đích kinh doanh bao gồm những điều khoản rõ ràng, chặt chẽ là quan trọng và cần thiết.

Về cơ bản, hợp đồng nào cũng bao gồm cơ cấu, bố cục như sau:

Thứ nhất, các điều khoản tiêu chuẩn: Các điều khoản tiêu chuẩn sẽ hình thành các nguyên tắc nhằm phục vụ việc thực hiện hợp đồng. Các điều khoản tiêu chuẩn bao gồm:

 1. Điều khoản về ngôn ngữ: Có thể điều khoản về ngôn ngữ sẽ ít được coi trong khi các bên đều mang quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, nếu một trong các bên của hợp đồng thuê nhà này có yếu tố liên quan đến nước ngoài, bạn cần quy định rõ ngôn ngữ được sử dụng và áp dụng thống nhất trong hợp đồng nhằm tránh trường hợp xảy ra tranh chấp.
 2. Điều khoản về giải thích thuật ngữ: Trong hợp đồng, có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng. Vì vậy, việc quy định riêng một điều khoản về giải thích thuật ngữ nhằm định nghĩa để nhằm tránh trường hợp các bên hiểu nhầm, gây ra tranh cãi, tiêu tốn thời gian cho việc giải thích từ ngữ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc quy định rõ ràng các thuật ngữ được dùng trong hợp đồng tránh tình trạng các bên lợi dụng sự không rõ ràng nhằm tư lợi cho mình.
 3. Điều khoản về phương thức giải quyết tranh chấp: Hiện nay, các phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến dưới những hình thức sau đây:
 • Thương lượng
 • Hòa giải
 • Giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 1. Điều khoản về nguồn luật để áp dụng: Nguồn luật áp dụng để điều chỉnh các mối quan hệ trong hợp đồng là điều khoản rất quan trọng. Việc quy định nguồn luật để áp dụng sẽ tạo điều kiện cho các bên thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách phù hợp theo quy định của nguồn luật đó.

Thứ hai, điều khoản về cơ cấu giao dịch: Các điều khoản này bao gồm những điều khoản như sau:

 1. Điều khoản mô tả đối tượng của hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng thuê nhà là ngôi nhà bạn muốn thuê. Hợp đồng cần mô tả các đặc điểm, tính chất của ngôi nhà đầy đủ, chi tiết: Địa chỉ, số nhà, số nhà đất được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Cần nhấn mạnh rằng, việc mô tả đối tượng của hợp đồng càng chi tiết, đầy đủ thì tránh những trường hợp nhầm lẫn, phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 2. Điều khoản về giá cả và đảm bảo chất lượng của đối tượng hợp đồng: Các bên cần thỏa thuận về chất lượng và giá cả của hợp đồng thuê nhà một cách rõ ràng, tránh trường hợp phát sinh tranh chấp về giá cả và chất lượng của ngôi nhà được thuê.
 3. Điều khoản về bảo trì, tu sửa: Điều khoản này cần quy định về trách nhiệm tu sửa, bảo trì, thời gian và trường hợp tiến hành, bên chịu chi phí phát sinh.
 4. Điều khoản về thời điểm và phương thức thanh toán: Cần quy định về thời điểm và phương thức thanh toán (tiền mặt, ngân hàng,..). Việc quy định về thời điểm và phương thức thanh toán cụ thể, rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho việc xác định nghĩa vụ thanh toán, xác định lãi chậm trả.

Thứ ba, các điều khoản về cam đoan và đảm bảo bao gồm:

 1. Điều khoản về cam đoan của bên thuê, bên cho thuê: Những nội dung cam kết chủ yếu bao gồm: thực hiện hợp đồng một cách thiện chí, trung thực, cam đoan về tính tự nguyện, năng lực hành vi dân sự khi giao kết hợp đồng.
 2. Các đảm bảo về các sự kiện thực tế: Điều khoản này sẽ đảm bảo các sự kiện thực tế là đúng sự thật, tạo cơ sở xác định mức độ vi phạm (vi phạm nghiêm trọng, vi phạm cơ bản) để có các hành vi phù hợp (đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ thực hiện hợp đồng). Ví dụ: Anh A là bên cho thuê căn nhà, khi tiến hành giao kết hợp đồng, anh A có đảm bảo về quyền sở hữu của mình đối với căn nhà trên. Tuy nhiên, sau này bên thuê phát hiện ra anh A hoàn toàn không có quyền sở hữu với căn nhà trên. Điều này cấu thành nên một vi phạm nghiêm trọng, khiến cho mục đích và lợi ích của bên kia không thể đạt được. Bên thuê trong trường hợp này, có quyền hủy bỏ thực hiện hợp đồng.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà kinh doanh bao gồm những nội dung căn bản như trên. Bạn cần tham khảo nhằm chuẩn bị, soạn thảo một hợp đồng thuê nhà phù hợp với trường hợp và điều kiện của mình.

https://tuvanltl.com/mau-thay-doi-dia-chi-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com