Đăng ký hộ kinh doanh ở đâu?

Đăng ký hộ kinh doanh ở đâu?

Nhiều người lầm tưởng rằng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên do sự phân cấp quản lý cũng như những đặc thù của hộ kinh doanh, mà thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh do cơ quan chuyên môn quận/huyện đảm nhận. Bài viết này sẽ trả lời rõ ràng cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Thêm vào đó, tại Điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau:

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.
 3. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
 4. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết;
 5. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.
 6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định này.
 7. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ hai căn cứ pháp lý trên, có thể kết luận rằng: Phòng tài chính-kế hoạch hay còn gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Đối với các cá nhân có nhu cầu đăng ký thành lập hộ kinh doanh, sau khi xác định được cơ quan trên thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh chính là Phòng tài chính-kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện. Cá nhân cần chuẩn bị những loại giấy tờ như trên nhằm tiến hành thủ tục đúng pháp luật, tiết kiệm thời gian.

https://tuvanltl.com/hop-dong-thue-nha-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *