Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có cần công chứng không ?

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có cần công chứng không?

Khi tiến hành kinh doanh, một trong những nhu cầu cơ bản của cá nhân/doanh nghiệp là tìm kiếm một mặt bằng phù hợp nhằm tiến hành hoạt động. Vì vậy, giao dịch thuê mặt bằng kinh doanh diễn ra phổ biến trong đời sống. Khi tiến hành giao kết hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, một trong những băn khoăn của các bên là: Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có cần công chứng không? Bài viết này sẽ tìm hiểu các quy định pháp lý nhằm trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Điều 472 Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng thuê tài sản như sau:

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan”

Theo quy định trên, để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên cần đi sâu tìm hiểu những văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh cụ thể vấn đề này.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.”

Như vậy, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh với bản chất thuê công trình xây dựng gắn liền với đất. Mà đối với loại hợp đồng này, Luật kinh doanh bất động sản 2014 không bắt buộc phải công chứng. Thủ tục công chứng hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh chỉ được tiến hành các bên có nhu cầu. Nói cách khác, thủ tục công chứng không phải là điều kiện bắt buộc để hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có hiệu lực.

Tuy nhiên, cũng theo quy định trên, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh phải lập văn bản. Điều này có nghĩa là nếu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh được lập bằng các hình thức như lời nói, hành vi nhất định thì có nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu do vi phạm các quy định về hình thức theo quy định tại Điều 129 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

  1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
  2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.”

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên đã rõ ràng: Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, các bên cần giao kết hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh dưới hình thức bằng văn bản nhằm tránh vi phạm quy định về hình thức hợp đồng dẫn đến nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu.

https://tuvanltl.com/mau-thay-doi-dia-chi-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *