Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2019

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2019

Hộ kinh doanh cá thể là một tổ chức được thành lập với mục đích kinh doanh sinh lợi. Hiện nay, chính sách của nhà nước đang khuyến khích việc thành lập hộ kinh doanh cũng như các loại hình doanh nghiệp nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế. Về việc thành lập hộ kinh doanh, hộ gia đình/cá nhân có thể tự tiến hành thành lập hay ủy ủy quyền việc thành lập hộ kinh doanh cho tổ chức,cá nhân khác và tiến hành trả phí.

Về thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 71, Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Như vậy, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể tóm gọn bao gồm những giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu:
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Khi thành lập hộ kinh doanh, hộ gia đình/cá nhân cần có những lưu ý như sau:

Thứ nhất, hô kinh doanh không có tư cách pháp nhân

Thứ hai, hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt đông kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Như vậy, có thể thấy rằng việc thành lập hộ kinh doanh yêu cầu về hồ sơ khá đơn giản, phù hợp với tính chất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân. nhưng cũng có những nhược điểm nhất định. Hộ gia đình/cá nhân cần phải xem xét những yếu tố trên để quyết định thành lập hộ kinh doanh hay không.

https://tuvanltl.com/giay-phep-nhap-khau-ruou/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

 

 

 

4 Replies to “Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2019”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *