Mẫu phương án kinh doanh vận tải 2019

Mẫu phương án kinh doanh vận tải 2019

Phương án kinh doanh vận tải là giấy tờ cần thiết và bắt buộc để cá nhân/tổ chức tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Trong trường hợp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải không có phương án kinh doanh vận tải thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền trả lại và không cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Vì vậy, việc chuẩn bị soạn thảo một phương án kinh doanh vận tải theo mẫu là điều rất quan trọng và cần thiết.

Mẫu phương án kinh doanh vận tải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thông tin về tổ chức quản lý, hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: cơ cấu tổ chức (mô hình, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban), người điều hành hoạt động vận tải (họ tên, trình độ, chuyên ngành), phương án tổ chức bộ phận quản lý…
 • Đối với phương án kinh doanh của đơn vị vận tải gồm có phương án kinh doanh vận tải hành khách và phương án kinh doanh vận tải hàng hóa.
 1. Về Phương án kinh doanh vận tải hành khách bao gồm những nội dung sau:

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt:

 • Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé;
 • Phạm vi hoạt động của tuyến;
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng;
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Giá cước…

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch bao gồm những nội dung sau:

 • Phạm vi hoạt động;
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, Hạng giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ; Đồng phục của lái xe, Nhân viên phục vụ trên xe;
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích; Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Giá cước.

Nội dung kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi bao gồm những nội dung sau:

 • Màu sơn xe của đơn vị;
 • Vị trí gắn hộp đèn xe taxi;
 • Nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên đơn vị vận tải; Hệ thống điều hành: địa chỉ trung tâm điều hành
 • Số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc; Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ, đồng phục của lái xe;
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện;
 • Giá cước.
 1. Về phương án kinh doanh vận tải hàng hóa bao gồm những nội dung sau: Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như:

 • Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, vận tải hàng hóa thông thường…;
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình; Phạm vi hoạt động; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Lái xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ;
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Như vậy, phương án kinh doanh vận tải là tài liệu quan trọng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Vì vậy, tổ chức/cá nhân nên tiến hành chuẩn bị và soạn thảo theo mẫu của Bộ giao thông vận tải để tiến hành thủ tục này một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-kinh-doanh-ho-ca-the-2019/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *