Ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh

Ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh Việc đăng ký kinh doanh tưởng chừng như là bắt buộc đối với các chủ thể tiến hành kinh doanh trong thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp luật định, Xem thêm