Điều kiện để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng

Điều kiện để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng Nguồn vốn huy động được từ ngân hàng là quan trọng để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đáp ứng các điều kiện do Xem thêm

Ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh

Ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh Việc đăng ký kinh doanh tưởng chừng như là bắt buộc đối với các chủ thể tiến hành kinh doanh trong thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp luật định, Xem thêm