Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên Căn cứ vào điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH một thành viên được hiểu như sau: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp Xem thêm