Định nghĩa buôn bán

Định nghĩa buôn bán

Hoạt động buôn bán đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức sống, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất. Từ đó, thúc đẩy sự trao đổi hàng hóa-tiền tệ, đưa nền kinh tế phát triển.

Trước hết, thuật ngữ “kinh doanh” được quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật kinh doanh 2014:

16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”

Như vậy, hoạt động kinh doanh được coi là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm có bao gồm buôn bán. Đồng thời hoạt động buôn bán còn liên quan đến mật thiết đến hoạt động mua bán hàng hóa được quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật thương mại 2005:

“8. Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.”

Như vậy, có thể thấy rằng, buôn bán là hình thức của kinh doanh với hoạt động mua và bán hàng hóa nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

Hoạt động buôn bán được diễn ra trên rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ hình thức tiến hành,  được tiến hành dưới hai hình thức phổ biến: bán buôn và bán lẻ.

Về hai hình thức bán buôn và bán lẻ được định nghĩa tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, quy định về thuật ngữ bán buôn như sau:

“6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.”

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, quy định về thuật ngữ bán lẻ như sau:

“7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.”

Sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức bán buôn và bán lẻ là đối tượng phục vụ của mỗi hình thức. Nếu như bán buôn phục vụ chủ yếu là các tổ chức có quy mô lớn như đại lý, tổng đại lý, doanh nghiệp khác thì bán lẻ phục vụ đối tượng là cá nhân/hộ gia đình có nhu cầu mua sắm cho mục đích tiêu dùng.

Như vậy, có thể kết luận rằng: Buôn bán là hoạt động kinh doanh với hoạt động chủ yếu là mua bán hàng hóa được thể hiện dưới hình thức là bán buôn hoặc bán lẻ.

https://tuvanltl.com/ban-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *