Bán doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế không?

Bán doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình. Khi tiến hành thủ tục bán doanh nghiệp, thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cần tiến hành thủ tục kê khai và nộp các loại thuế theo quy định. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ tìm hiểu các loại thuế phải nộp khi tiến hành bán doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 187. Bán doanh nghiệp

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

Bởi vì, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà trong đó chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quy định, chủ sở hữu có quyền bán doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn phù hợp.

Đối với hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân, thì thuế mà bên bán doanh nghiệp tư nhân phải chịu là thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Thu nhập phát sinh từ hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân được coi là thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007:

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

  • a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
  • b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
  • c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

Theo quy định trên, thì thu nhập từ bán doanh nghiệp tư nhân được coi là thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác và phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân thì mức thuế sẽ được xác định theo biểu thuế toàn phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014:

“2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5
b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
c) Thu nhập từ trúng thưởng 10
d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20


0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

Như vậy, có thể thấy, thu nhập phát sinh từ hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân phải chịu mức thuế suất 20%, một mức thuế suất khá cao. Bạn cần nắm bắt rõ quy định về thuế suất được áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân để tham khảo nhằm phục vụ việc ra quyết định cũng như thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *