Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh 2019

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh 2019

Trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh là một trong những thông tin bắt buộc mà cá nhân/hộ gia đình phải kê khai. Trước khi, thành lập hộ kinh doanh, các thành viên cần thống nhất ngành nghề mà hộ kinh doanh sẽ tiến hành hoạt động. Bởi vì, đây là một trong những thông tin cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 74 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 74. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các ngành nghề kinh doanh mà hộ kinh doanh cá thể muốn tiến hành phải kê khai rõ khi đăng ký. Đồng thời, trong quá trình kinh doanh nếu có thay đổi về ngành, nghề kinh doanh thì bạn cần tiến hành thủ tục Thông báo nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định cụ thể tại Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg, bạn có thể tìm hiểu nhằm đăng ký ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, không phải bất cứ ngành nghề nào hộ kinh doanh cũng được phép tham gia kinh doanh. Ví dụ như: kinh doanh trung tâm ngoại ngữ, cung ứng dịch vụ quản tài viên… Đồng thời, đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện để được kinh doanh trong ngành đó.

Trong trường hợp, bạn thay đổi ngành, nghề kinh doanh mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

Điều 43. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi saua) Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

Như vậy, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh khá đa dạng với điều kiện hộ kinh doanh tiến hành đầy đủ những thủ tục theo quy định của pháp luật. Trước khi tiến hành kinh doanh ngành nghề gì, hộ kinh doanh cần tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tránh trường hợp bị xử phạt.

https://tuvanltl.com/ban-doanh-nghiep-tu-nhan-theo-luat-doanh-nghiep-2014/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *