Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân không?

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân không?

Hiện nay, số lượng cá nhân/tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Trong đó, hình thức công ty cổ phần chiếm một tỷ lệ lớn. Như đã biết, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Việc đăng ký thành lập công ty cổ phần sẽ dẫn đến sự ra đời của một loại hình có tư cách pháp nhân. Đồng thời, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tư cách pháp nhân của công ty cổ phần được xác lập.

Sở dĩ, công ty cổ phần được pháp luật công nhận có tư cách pháp nhân là vì: các đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần đáp ứng đầy đủ những điều kiện tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015.

Thứ nhất, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 cũng như Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm chứng minh tính hợp pháp của nó.

Thứ hai, công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành rõ ràng theo quy định tại Điều 83 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
  2. a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
  3. b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Theo quy định trên, cơ cấu quản lý, bộ máy điều hành của công ty cổ phần là hoàn toàn rõ ràng, phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, công ty cổ phần có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Trong công ty cổ phần, có sự riêng biệt giữa tài sản công ty và tài sản của cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời, công ty cổ phần cũng chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình khi tham gia vào  quan hệ pháp luật.

Thứ tư, công ty cổ phần tự nhân danh mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Công ty cổ phần có thể tự nhân danh mình để tham gia vào các giao dịch dân sự-thương mại đồng thời chịu trách nhiệm từ hành vi đó.

Vì tất cả những lý do trên,việc quy định công ty cổ phần có tư cách pháp nhân là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thực tế. Như vậy, có thể kết luận rằng: công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/cua-hang-co-tu-cach-phap-nhan-hay-khong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *