Cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân không?

Cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân không?

Hiện nay, có nhiều người đang đặt câu hỏi về vấn đề: các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân hay không?. Để được coi là có tư cách pháp nhân, bất kỳ tổ chức nào cũng cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015, thì điều kiện để được công nhận là có tư cách pháp nhân bao gồm:

Điều 74. Pháp nhân

  • Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, thì có thể khẳng định cơ quan nhà nước đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên. Các cơ quan nhà nước được công nhận là pháp nhân vì được thành lập theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức rõ ràng, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Đồng thời, tại Điều 76 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại

  1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.
  2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.
  3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, ở Khoản 2 Điều 76 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: cơ quan nhà nước là pháp nhân phi thương mại, một hình thức của pháp nhân. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, trong quá trình hoạt động có phát sinh lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Đây là đặc điểm phân biệt giữa pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước.

Việc quy định các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân dưới hình thức pháp nhân phi thương mại là điều cần thiết. Xuất phát từ thực tế, các cơ quan nhà nước là chủ thể thường xuyên tham gia vào các quan hệ pháp luật như dân sự, hành chính,… Cho nên việc có tư cách pháp nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước xử lý công việc cũng như chịu trách nhiệm với những hành vi pháp lý mà mình xác lập.

https://tuvanltl.com/cua-hang-co-tu-cach-phap-nhan-hay-khong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *