Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Công ty hợp danh là một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Hiện nay, do nhu cầu và điều kiện kinh doanh, một số cá nhân muốn đăng ký thành lập công ty hợp danh. Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh, có một số câu hỏi liên quan đến tư cách pháp nhân của công ty hợp danh: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân hay không ?.

Trước hết, để một tổ chức có tư cách pháp nhân, thì tổ chức đó cần đáp ứng những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015:

“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy sau khi xem xét những điều kiện trên đối chiếu với công ty hợp danh, thì ta thấy:

Thứ nhất, công ty hợp danh được thành lập theo quy định của pháp luật. Việc thành lập công ty hợp danh được tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Thứ hai, có cơ cấu tổ chức rõ ràng. Công ty hợp danh có cơ quan điều hành là hội đồng thành viên để điều hành công ty. Ngoài ra, trong công ty hợp danh có thể có những bộ phận, phòng ban khác tùy thuộc vào quyết định của công ty.

Thứ ba, công ty hợp danh có quyền sở hữu tài sản một cách độc lập với pháp nhân, cá nhân khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 174. Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

  1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
  2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
  3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
  4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, thì có thể xác định rằng công ty hợp danh hoàn toàn có quyền sở hữu tài sản một cách độc lập với pháp nhân và cá nhân khác.

Thứ tư, công ty hợp danh tự nhân danh mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Công ty hợp danh có thể tự nhân danh mình để tham gia vào các giao dịch dân sự-thương mại đồng thời chịu trách nhiệm từ hành vi giao kết đó.

Sau khi phân tích và đối chiếu những điều kiện trên thì có thể kết luận rằng: công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Điều này cũng được quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, đã có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi trên: công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh được xác lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/legal-for-startup-5-khoi-nghiep-nen-lua-chon-loai-hinh-doanh-nghiep-nao/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *