Điều kiện về nhân thân của công ty hợp danh

Điều kiện về nhân thân của công ty hợp danh

Khi tiến hành thủ tục thành lập và hoạt động quản lý các loại hình doanh nghiệp, thì cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện về nhân thân. Vì công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, cho nên để thành lập hay quản lý công ty hợp danh cũng cần đáp ứng một số điều kiện về nhân thân.

Trước hết, để tiến hành thủ tục thành lập và hoạt động quản lý một loại hình doanh nghiệp bất kỳ bao gồm công ty hợp danh, bạn phải không thuộc những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  • a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  • c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  • đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, nếu thông tin nhân thân của bạn thuộc những trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp thì sẽ không thể thành lập công ty hợp danh. Ví dụ: Anh A là sĩ quan có quân hàm đại úy đang phục vũ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì anh A sẽ không được thành lập công ty hợp danh, một loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy, điều kiện về nhân thân của công ty hợp danh bao gồm những trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Đồng thời, khi tiến hành đăng ký thành lập loại hình công ty hợp danh thì còn có những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, thành viên đứng ra thành lập công ty hợp danh phải là cá nhân. Cụ thể, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014:

“b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Như vậy, đối với trường hợp tổ chức muốn thành lập công ty hợp danh với tư cách thành viên hợp danh là không thể. Vì thành viên hợp danh phải là cá nhân.

Thứ hai, thành viên của công ty hợp danh không thuộc trường hợp bị hạn chế quyền được quy định tại Điều 175 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 175. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

  1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
  2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Ví dụ: anh A là thành viên công ty hợp danh B, trừ khi có sự đồng ý của các thành viên còn lại, nếu không anh A sẽ không được được đóng vài trò là thành viên hợp danh tại công ty hợp danh C nữa.

Như vậy,  trước khi thành lập công ty hợp danh bạn cần xem xét những điều kiện về nhân thân của mình. Nếu bạn đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên, thì sẽ được đứng ra thành lập công ty hợp danh.

https://tuvanltl.com/thanh-lap-truong-mam-non-tu-thuc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *