Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tóm tắt câu hỏi: Tư vấn LTL vui lòng cho tôi hỏi, muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cần những điều kiện gì ?

Tư vấn LTL trả lời:

Trước hết, xin cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đến LTL Consultants. Về câu hỏi, của anh/chị. Chuyên viên tư vấn của công ty xin được trả lời như sau:

Trước hết doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp theo quy đinh tai Luật doanh nghiệp 2014. Vì vậy, để được thành lập doanh nghiệp tư nhân, anh/chị phải đắp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại điều 28, Luật doanh nghiệp 2014 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bởi vì, khi được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập:

“Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
 • c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.”

Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cần đủ  những điều kiện trên:

Thứ nhất, ngành nghề kinh doanh mà anh/chị muốn kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Thứ hai, tên của doanh nghiệp được đặt đúng  theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp 2014. Có nghĩa là:

 • Tên doanh nghiệp của anh/chị không trùng, không gây nhầm lẫn đối với những tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó.
 • Không được sử dung tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thứ ba, anh/chị phải nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp mà anh /chị quyết định thành lập:

Hồ sơ đăng ký thành lập đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân theo quy đinh tại điều 21, nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Ngoài ra, anh/chị cần mang theo giấy tờ văn bản để chứng minh về địa chỉ công ty (hợp đồng thuê nhà, mặt bằng, giấy tờ nhà đất có quyền sở hữu,..)

Thứ tư, Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. Anh /chị phải hoàn thành nghĩa vụ phí và lệ phí đối với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, anh/chị không phải là đối tượng không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy đinh tại khoản 2, Điều 18, Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 • a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy,khi đầy đủ tất cả các điều kiện trên anh/chị hoàn toàn đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng.

https://tuvanltl.com/thanh-lap-doanh-nghiep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *