Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải Câu hỏi: Hiện tại bên mình muốn đăng ký giấy phép vận tải đường bộ (công-ten-nơ) nhưng giám đốc thì chỉ có bằng đại học không phải chuyên ngành vận tải nên bây giờ cho mình hỏi Xem thêm

Điều hành vận tải là gì?

Điều hành vận tải là gì? Tóm tắt câu hỏi: Tôi xin hỏi điều hành vận tải là gì? Người điều hành vận tải có yêu cầu gì không? Cơ quan nào quy định? Chuyên viên tư vấn: Cám ơn Xem thêm

Quyết định bổ nhiệm người điều hành vận tải

Quyết định bổ nhiệm người điều hành vận tải Tóm tắt câu hỏi: Tôi xin hỏi mẫu quyết định bổ nhiệm người điều hành vận tải như thế nào? Cơ quan nào cấp giấy phép vận tải? Quy định ở Xem thêm