Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2019

Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2019 Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tổ chức/cá nhân cần tiến hành nộp đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định Xem thêm