Thủ tục làm phù hiệu xe tải

Thủ tục làm phù hiệu xe tải Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu Xem thêm