Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải

Chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải Câu hỏi: Hiện tại bên mình muốn đăng ký giấy phép vận tải đường bộ (công-ten-nơ) nhưng giám đốc thì chỉ có bằng đại học không phải chuyên ngành vận tải nên bây giờ cho mình hỏi Xem thêm

Giấy phép kinh doanh vận tải 2022

Giấy phép kinh doanh vận tải 2022 Câu hỏi: Tôi đã mở doanh nghiệp được thành lập với mã ngành nghề kinh doanh vận tải. Tôi được biết phải làm giấy phép kinh doanh vận tải. Tại sao phải làm thêm giấy Xem thêm

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2021

Kinh doanh vận tải hàng hóa 2021 Tại  Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa như sau: Điều 9. Xem thêm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải Về điều kiện kinh doanh vận tải, tùy thuộc vào phương thức hoặc phương tiện mà doanh nghiệp bạn tiến hành kinh doanh vận tải thì sẽ có những điều kiện khác Xem thêm

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2020

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2020 Thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh là một trong những bước cơ bản để bạn tiến hành kinh doanh, gia nhập thị trường. Nhưng trong một số ngành Xem thêm

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con chứng nhận rằng tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để hoạt động trong ngành vận tải, một Xem thêm

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải 2019

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải 2019 Xuất phát từ thực tế, ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho nên ngoài việc thành lập các tổ chức để gia nhập thị trường (hộ kinh doanh, Xem thêm

Giấy phép kinh doanh vận tải hộ kinh doanh

Giấy phép kinh doanh vận tải hộ kinh doanh Cùng với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng là một chủ thể được phép tiến hành kinh doanh vận tải. Xuất phát từ thực tế, ngành nghề kinh doanh vận tải Xem thêm