Không có giấy phép kinh doanh vận tải bị phạt như thế nào?

Không có giấy phép kinh doanh vận tải bị phạt như thế nào? Giấy phép kinh doanh vận tải được hiểu nôm na là một loại giấy phép con được áp dụng với ngành vận tải, một ngành nghề kinh Xem thêm

Kinh doanh vận tải bằng hành khách bao gồm những loại hình nào?

Kinh doanh vận tải bằng hành khách bao gồm những loại hình nào? Kinh doanh vận tải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong ngành nghề kinh doanh vận tải còn có nhiều chuyên ngành khác như Xem thêm

Thành lập công ty vận tải 2019

Thành lập công ty vận tải 2019 Tóm tắt câu hỏi: Tư vấn LTL, vui lòng chia sẻ một ít về kinh nghiệm thành lập công ty vận tải? Tư vấn LTL trả lời: Trước hết, xin cảm ơn anh/chị Xem thêm

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải Trước hết, giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy tờ chứng nhân doanh nghiệp/hô kinh doanh hoạt động hợp pháp trong ngành vận tải. Trường hợp, không có Xem thêm

Mẫu phương án kinh doanh          

Mẫu phương án kinh doanh                                                                     Phương án kinh doanh vận tải là một loại giấy tở quan trọng phải có trong hồ sơ nhằm đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Việc được cấp giấy phép kinh Xem thêm