Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con chứng nhận rằng tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để hoạt động trong ngành vận tải, một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong trường hơp, tổ chức/cá nhân đã tiến hành thành lập những chủ thể nhằm gia nhập thị trường như hộ kinh doanh hay các loại hình doanh nghiệp, thì cần tiến hành đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Hồ sơ để đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm những giấy tờ sau theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định 86/2014/ NĐ-CP:

  • a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
  • b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
  • d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
  • đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);
  • e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).”

Sau khi đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, trong suốt quá trình hoạt động của mình, việc thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh đôi khi là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, tổ chức/doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Nghị định 86/2014/NĐ-CP:

  • a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
  • b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
  • c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).”

Như vậy, trong trường hợp, giấy phép kinh doanh vận tải có nội dung bị thay đổi, thì tổ chức, cá nhân cần nhanh chóng tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt đông cho tổ chức/cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải vừa tránh tình trạng bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi này.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-chuyen-nhuong-trung-tam-ngoai-ngu-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *