Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế

Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế

Theo quy định tại NĐ 86/2014/NĐ-CP thì phương án kinh doanh là một yếu tố bắt buộc để xem xét việc có cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị kinh doanh hay không? Đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế phương án kinh doanh bao gồm những vấn đề sau:

Đối với phương án kinh doanh vận tải hành khách bao gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du lịch, vận tải hàng hóa.

Về  kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, trong phương án kinh doanh cần nêu rõ: Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé; Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ,  thâm niên của lái xe khách có gường nằm hai tầng; Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan…

Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, trong phương án kinh doanh cần nêu rõ: Màu sơn xe của đơn vị; Vị trí gắn hộp đèn xe taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên đơn vị vận tải; Hệ thống điều hành: địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc; Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ; Đồng phục của lái xe; Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan…

Về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du lịch, trong phương án kinh doanh cần nêu rõ: Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ; Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích; Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện; Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan….

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

Trong phương án kinh doanh vận tải hàng hóa cần thể hiện rõ:

– Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa thông thường…).

– Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.

– Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

– Lái xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.

– Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

– Phạm vi hoạt động…

https://tuvanltl.com/thu-tuc-chuyen-nhuong-trung-tam-ngoai-ngu-2/

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *