Lái xe tải có cần tập huấn nghiệp vụ không?

Lái xe tải có cần tập huấn nghiệp vụ không? Câu hỏi: Tôi là tài xế lái xe tải được 2 năm nhưng tôi chưa từng nghe tới tập huấn nghiệp vụ vận tải? Vậy Lái xe tải có cần Xem thêm

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải là Chứng chỉ nghiệp vụ vận tải được cấp cho Người lái xe và Xem thêm

Chứng chỉ tập huấn lái xe khách

Chứng chỉ tập huấn lái xe khách Tóm tắt câu hỏi: Tôi xin hỏi chứng chỉ tập huấn lái xe khách như thế nào? Thủ tục xin cấp chứng chỉ tập huấn lái xe khách? Cơ quan nào cấp chứng Xem thêm