Thẻ nghiệp vụ vận tải

Thẻ nghiệp vụ vận tải Câu hỏi: Tôi lái xe chở khách du lịch. Xe tôi có đầy đủ phù hiệu xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, có lắp đầy đủ camera theo quy định. Khi xe Xem thêm

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải là Chứng chỉ nghiệp vụ vận tải được cấp cho Người lái xe và Xem thêm

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch Tóm tắt câu hỏi: Tôi xin hỏi mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch như thế nào? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ Xem thêm